Sanayi devriminden bu yana otomasyon iş dünyasının en önemli aktörlerinden biri. Otomasyon verimliliği ve karlılığı artıran avantajlı yönleriyle üretimden pazarlamaya markaların itici gücü olmaya devam ediyor. Günümüzde zaman ve emek kayıplarını engellemek adına ön plana çıkan yolların sonu hep otomasyona çıkıyor.

Dijital çağda önemini katlayan pazarlama aktiviteleri otomasyonun yetenekleri ile birleşince markalar için fark yaratan seviyelere çıkabiliyor. Operasyonel yükü azaltmalarının yanı sıra hız ve hatasızlık açısından da pazarlama ekiplerine geniş bir oyun alanı oluşturan otomasyon uygulamaları karlılığın artması yönünde kullanılan araçların başını çekiyor.

Pazarlama otomasyonu nedir?

Pazarlama otomasyonu pazarlamada yazılım ve teknolojinin gücüyle özellikle operasyonel aksiyonlar başta olmak üzere otomatik eylemlerin gerçekleşmesini sağlıyor. Özellikle kampanya yönetimi için önemli optimizasyonlar sağlayan pazarlama otomasyonu karmaşık senaryoların bile oluşturulup, gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Modern pazarlama dünyasında kitlenize doğru zamanda ve doğru kanaldan mesajlarınızı ulaştırma konusunda otomasyon önemli fırsatlar sunuyor. Sadece gerekli aksiyonlar gerçekleşmesi değil müşteri davranışları ile ilgili önemli verilerin toplanması adına da pazarlama otomasyonu önemli bir kaynak niteliğinde.

Pazarlama otomasyonu işiniz için neden çok önemli?

Pazarlama otomasyonu ile ilgili sayısız fayda sayabiliriz. En öne çıkanları özetlemek gerekirse;

  1. Pazarlama otomasyonu kanallar arası aktivitelerinizde müşteri davranış verisi toplamanıza olanak tanır. Böylece müşterileriniz hareketlerini daha iyi analiz ederek ileriye yönelik daha etkili kampanyalar oluşturma şansını elde edebilirsiniz.
  2. Pazarlama otomasyonu maliyetleri düşüren yönü ve tekrarlanan basit operasyon adımlarını otomatize hale getirmesiyle verimliliği artıyor.
  3. Kişiselleştirme ve birebir pazarlama açısından pazarlama otomasyonu müşterilere özel teklifler sunulması açısından avantaj sağlıyor.
  4. Pazarlama otomasyonu pazarlama hedef dönüşümlerinde önemli bir itici güç niteliğinde. İlgi çekme, tıklanma oranlarının artışı, müşteriye dönüşme, müşteri geri kazanımı vb. süreçlerde pazarlama otomasyonu etkin bir araç olarak kullanılabiliyor.
  5. Pazarlama otomasyonu ile oluşan verilerin kullanımı ileriye yönelik pazarlama planlamalarında önemli artıları beraberinde getiriyor. Müşterilerin hangi kanallardan hangi mesajları hangi zamanlama ile almak istediklerini tespitte pazarlama otomasyonu önemli bir veri kaynağı niteliğinde.
  6. Pazarlama otomasyonu müşteri deneyimlerini geliştirme adına da avantaj sağlıyor. Müşteri geri dönüş zamanlarının kısalması ve çözüm/yönlendirmelerin hızlı gerçekleşmesi müşteri memnuniyetini geliştiriyor.
  7. Pazarlama süreçlerinde insan faktörlü hataların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.
  8. Pazarlama otomasyonu tüm dijital kanallarla ve iç/dış sistemlerle (CRM, ERP, etc.) bütünleşik çalışabildiğinden pazarlama iletişiminin genel verimliliğini artıran özellikler içeriyor.
  9. Pazarlama otomasyonu satış, pazarlama ve kanal takımlarının entegrasyonunu geIiştiren, ortak hareket etmeye aracı olan özellikleriyle tüm birimlerin iş yükünü de azaltan artılara sahip. Müşteriye en etkin şekilde ulaşmayı kolaylaştırdığından genel satış performansını artırabiliyor.

Pazarlama otomasyonu ile iş verimliliğinizi artırmak istemez misiniz? Detaylar için bize ulaşın.