İşletmelerin karlılığını ve başarısını artıran en önemli unsur pazarlama ve satış bölümleridir. Pazarlamanın genel hedefi işletmenizi ve ürünlerinizi geniş kitlelere yayarak ilgi çekmek ve potansiyel müşteri oluşturmaktır. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ve internet kullanım oranının da artmasıyla pazar giderek daha fazla dijital hale gelmiştir. Buna bağlı olarak pazarlama platformu kullanmanın gerekliliği ve faydaları da artmaktadır. Dijital pazarlama platformlarını yalnızca büyük işletmeler değil küçük işletmeler de neredeyse zorunlu bir şekilde kullanmaktadır.

Günümüzde eski dönemlere kıyasla daha fazla küçük, büyük ve orta ölçekli işletme belirlediği hedef kitleye çevrimiçi yöntemlerle ulaşmaya çalışmaktadır. Bu işletmeler hedef kitlesine yani tüketicilere ulaşmak ve etkileşime girmek için online pazarlama yöntemlerinden pazarlama platformlarını kullanmayı tercih etmektedir.

Şirketlerin pazarlama platformlarını tercih etmesinin en önemli nedenleri internetin hedef kitlelerle gerçek zamanlı etkileşime izin vermesi ve pazarlama platformlarının geleneksel pazarlama yöntemlerine kıyasla daha ekonomik olmasıdır.

Dijital pazarlama platformu kullanılarak hedef kitlenin doğru belirlenmesi ve iletilmek istenen mesajın doğru seçilmesiyle kısa bir süre içerisinde düşük bütçe ayırarak satışlarda gözle görünür bir oranda artış elde edilebilir. Pazarlama otomasyonu sayesinde hedef kitlenizin alışkanlıklarına göre müşterilerinizi kişiselleştirebilir, kategorize edebilir ve çeşitli yollarla otomatik mesajlar gönderebilirsiniz.

Pazarlama platformu müşteri ilişkilerinin yönetimi ile müşteri deneyimi yönetiminin alt uygulaması olarak düşünülebilir. Pazarlama platformu işletmelerin hali hazırda bulunan müşterileri ve potansiyel müşterileri ile olan ilişkilerini organize etmeye yardımcı olur. Bununla birlikte elde edilen verilerin otomasyon sürecine eklenmesi insan kaynakları ve zaman ihtiyacının azaltılmasına yardımcı olur. İş gücünden ve maliyetten tasarruf sağlanarak işletme cirosuna katkıda bulunulabilir. En önemlisi de müşterilerin ilgi alanları keşfedilerek daha verimli bir müşteri deneyimine yardımcı olur.

Pazarlama platformu kullanmanın faydalarını yakından inceleyelim.

Performansınızı Daha Kolay İzleyin

Yapılan reklam çalışmalarında neyin işe yaradığını bilmek başarılarınızı devam ettirmenize ve geliştirmenize yardımcı olur ve nerelerde iyileştirme yapmanız gerektiğini size bildirir. Pazarlama platformları ile dönüşüm ve tıklama oranları gibi performansınıza dair verileri toplamak çok daha kolay hale gelmiştir. Pazarlama platformu karar verme süreçlerinizi kısaltıp elde edilen verilere göre kararlar vermenizi sağlayarak performansınızı artırır. Böylelikle işletme performansınızı daha kolay izleyebilir ve pazarlamanın en temel amacı karlılık ve verimliliği sürdürülebilir hale getirebilirsiniz.

Pazarlama platformu sayesinde elde edilen metrikler yeni stratejiler bulmak adına oldukça faydalı olacaktır. Elde edilen ölçümlemeler daha önce yapılan pazarlama kampanyaları sonuçları, hangi kampanyanın hangi mesajla paylaşılması gerektiği, hedef kitlenin kim olacağı ve yapılması hedeflenen kampanyanın önceki kampanyalarda da başarı olması için ne yapılması gerektiği gibi sorulara yanıt verebilir.

Kampanya Verimliliğinizi Artırın

Pazarlama otomasyonu tek bir tıkla kampanya oluşturmanıza imkân vererek işletmelere kolaylık sunar. Pazarlama platformu işletmenizin kampanya verimliliğini artırmanın anahtarlarından biridir. Pazarlama platformu stratejisi işletmenizi ziyaret edenleri müşteriye dönüştürmek ve otomatik bir sisteme dönüştürmek için geniş kapsamlı bir plan sunar. Aynı zamanda verimliliği artırarak yüksek yatırım getirisi sunabilir.

İşletmelerin pazarlama bölümleri geliri artırmak ve verimliliği üst düzeye çıkarmak adına pazarlama kampanyaları ve satış faaliyetlerini otomatik hale getirmek için pazarlama platformu kullanır. Pazarlama platformu potansiyel müşteri oluşturma gibi işlevlerinin yanı sıra kampanyalardaki genel yatırım getirisini ölçmeye yarar.

Pazarlama otomasyonu her kampanya, e-posta veya mesajda manuel bir şekilde gönder butonuna basmaya gerek kalmadan dijital reklamcılık stratejisi uygulamanızı sağlar. Böylelikle kampanya sonrası yapılması gereken diğer noktalara odaklanabilir ve sonuçlar gelmeye başladıktan sonra planınızı analiz ve kontrol ederek etkili değişikliler yapabilirsiniz.

Yeni ve Ulaşılması Zor Kitlelerle Bağlantı Kurun

Pazarlamanın en önemli amaçlarından biri hedef kitleyi iyi analiz etmek ve hedef kitleye yönelik doğru mesajlar üretmektir. Şirketler pazarlama stratejilerinin başarı elde etmesi için hedef kitleyi doğru belirleyerek ve bu kitleyle bağlantı kurarak şirkete olan bağlılığı artırmayı amaçlarlar. Performans pazarlaması şirketi her platformda kitlelerle bir araya getirerek yeni pazarların kilidini açar.

Bir işletmenin yaptığı dijital pazarlama çalışmalarının ne ölçüde işe yaradığının göstergelerinden biri de web sitesini ziyaret eden kişilerin kaçını lead haline dönüştürebildiğidir. Potansiyel yeni müşteri oluşturma ve bunun yönetimi için kullanılan terim olan lead oluşturma sunulan ürün veya hizmetle ilgilenen müşterileri etkileme ve onları yeni müşteriye dönüştürme sürecini tanımlayan pazarlama terimidir. Potansiyel satış oluşturma ve bir işletmenin ürünleriyle hizmetlerine yönelik müşteri ilgisinin veya sorgulamasının başlatılması işlemine pazarlamada lead generation adı verilir. LeadGen potansiyel müşteri oluşturma süreci olduğundan şirketlerin satış süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Pazarlama platformu sayesinde müşteriler kolay bir şekilde kişiselleştirilebildiğinden web sitesi veya diğer etkileşim noktalarında oluşan leadleri analiz ederek yeni müşteriye dönüştürmek mümkündür.

Etkili Bütçe Kullanma Fırsatı Yakalayın

Dijital pazarlama stratejileri ile verilmek istenen mesajları geniş kitlelere yayabilmenin hem eforu hem de maliyeti düşmüştür. Geleneksel pazarlama yöntemlerine kıyasla düşük bütçeyle doğru hedef kitleye ulaşmak kolaylaşmıştır.

Etkili bütçe kullanma fırsatlarını yakalamak için aşağıda adımlar izlenmelidir:

  • Dönüşüm hunisi tanıyın,
  • Operasyonel maliyetlerinizin farkında olun,
  • Pazarlama bütçesini iş hedeflerine göre belirleyin,
  • Pazarlamayı maliyet değil yatırım olarak konumlandırın,
  • Büyüme aşamanızı değerlendirin,
  • Mevcut ve gelecek eğilimleri doğru okuyun.

Müşteri Sürekliliği Sağlamada Artış Sağlayın

Günümüzde insanlar zamanlarının çoğunu sosyal medyada paylaşımda bulunup başkalarının paylaşımlarını takip ederek geçirdiğinden potansiyel müşterilerin çevrimiçi durumda olduğu varsayılabilir. Dijital pazarlama stratejileri ile işletmeler hedef kitleleri ile nerede olursa olsunlar iletişim kurabilirler.

Pazarlama platformu stratejilerinden e-posta içeriğini müşterileriniz için kişiselleştirdiğinizde ve ilgi alanlarına yönelik kampanyaları gönderdiğinizde e-postalarınızı açma olasılıkları artacak ve karşılıklı ilişki kurularak müşteri sürekliliği sağlanacaktır. Doğru içeriğin doğru hedef kitleye ulaştırılması müşterinin satın alma olasılığını artırmakla birlikte sadık bir müşteri haline gelmesine de yarar.

Kampanya Performansına İlişkin Daha Fazla Görünürlüğe Sahip Olun

Pazarlamacıların başarılarının en önemli ölçütlerinden bir tanesi de marka ve ürün görünürlüğüne sahip olmaktır. Pazarlama platformu sayesinde doğru hedef kitleye doğru mesajı gönderebileceğinizden işletmeniz doğru konumlanır ve gerçekten işletmenizi görmesi ve bilmesi gereken müşteriyle etkileşim kurmuş olursunuz. Tesis edilen bu etkileşim pazarlama otomasyonu sayesinde kategorize edilebilir ve müşteri ilgili olduğu ürünle ilgili içeriklerle daha çok karşı karşıya getirilir.

Geleneksel pazarlama stratejisi tek yönlü iletişim sunarken, dijital pazarlama stratejileri iki yönlü iletişime olanak veriyor. İşletmelerin yapması gereken tek şey pazarlama otomasyonu ile birlikte hedef kitlesini doğru belirlemek ve etkileşime geçmektir.

Pazarlama farklılıkları pazarlama yöntemlerinin farklılaşmasıdır. Pazarlama yöntemlerinden ‘omnichannel pazarlama’ bütüncül pazarlama anlamına gelirken ‘multichannel pazarlama’ çok kanallı pazarlama anlamına gelmektedir. Bu pazarlama yöntemlerinin her ikisi de çoklu iletişim kanalları aracılığıyla müşterilerle etkileşime girmek isterler.

Omnichannel pazarlama yöntemi ile pazarlama otomasyonu kullanılarak işletme daha fazla görünürlüğe sahip olurken müşteri deneyimi de mükemmelleştirilebilir.

Daha Yüksek Dönüşüm Elde Edin

Pazarlama otomasyonu ile hedef kitlenizle sağlıklı ve etkin bir biçimde etkileşim içerisine girebilirsiniz. Gerçek zamanlı etkileşimde olabilmek ise en önemlisidir. Pazarlama için yaptığınız çalışmaların kısa sürede daha yüksek dönüşüm yani sonuçlarını elde edebilirsiniz.

Dijital pazarlama platformu ile ölçümleme yapabilmek stratejinizi belirlemek için en önemli faktörlerdendir. Pazarlama kanalları kullanılarak yapılan bir kampanyanın kimlere ve kaç kişiye ulaştığı, müşterilerinin hangilerinin ilgisini çektiği gibi analizleri elde etmek oldukça kolaydır.

Pazarlama otomasyonu ile yapılan çalışmalar sonunda elde edilen veriler ile müşterilerin ilgi alanlarının her yönden ele alınması yüksek dönüşümlü müşteri deneyimine yardımcı olacaktır. Pazarlama platformu pek çok işletmenin pazarlama süreç ve adımlarını otomatik hale getirerek daha düşük maliyetle daha yüksek dönüşüm, verimlilik ve karlılık elde edilmesine yardımcı olacağından tercih edilmesi gerekir.

Bir pazarlama platformunda bulunması gereken özellikleri içeren ve çeşitli sektörlerde sayısız öncü firmanın tercihi olan SmartMessage Marketing Platform’u denemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.