SmartMessage Marketing Platform'a Genel Bakış

OmniChannel Pazarlama ve
Müşteri Deneyimi Platformu

SmartMessage, tüm kanallardan kitlenize en iyi müşteri deneyimlerini sunmanızı sağlayan entegre ve yönetimi kolay merkezi bir platformdur. Pazarlama ve teknoloji ekiplerinizi güçlendiren SmartMessage, kurumsal seviyede ihtiyaçlarınızı karşılayacak performans ve esnekliğe sahiptir.

Anasayfa » Çözümler » Platform » Platforma Genel Bakış

Omnichannel Nedir?

Omni-channel olarak da karşımıza çıkabilen omnichannel kelime anlamı olarak çok kanallı demektir. Pazarlamadaki karşılığı ise çok kanallı pazarlama stratejisidir. Günümüzdeki son kullanıcıların bir çok dijital kanalı kullanmaya başlamasıyla omnichannel stratejinin de önemi artmıştır. Tek kanallı dönemden çapraz kanallı döneme geçilen pazarlama dünyasında müşterilere çeşitli kanallardan ulaşılmaya çalışılmıştır. Ama kanallar arası bir bütünlük ve orkestrasyon olmaması deneyimlerin istenenin altında kalmasına yol açmıştır. İşte bu noktada omnichannel pazarlama stratejisi devreye girer. E-posta, SMS, chatbot, push bildirimleri ve fiziksel kanallar gibi kaynakların bir orkestrasyon içinde çalışmasını sağlayan omnichannel pazarlama stratejisi sayesinde müşterilere bütüncül ve süreğen bir deneyim yaşatılmış olur. Kanallar birbirinden bağımsız hareket etmez. Müşteri yolculuğunda en doğru aksiyonların en doğru kanallardan alınması sağlanır.

Omnichannel Pazarlamanın Amaçları Nelerdir?

Omnichannel pazarlamanın temel amacı müşterilere bütünleşik bir deneyim sunmaktır. Kullanılan tüm kanalların uyumlu çalışmasıyla tüketicilerin marka ile olan iletişimlerinden maksimum  verim almasına yönelik bir stratejidir. Bu şekilde müşteri yolculuğunun herhangi bir evresinde kullanıcı hangi kanalda olursa olsun doğru iletişimle, bilgiyle beslenir. Omnichannel’in olmadığı ve kanalların birbirinden bağımsız hareket ettiği durumlarda deneyimlerde kaos yaşanması ve müşteri memnuniyetinin azalması gibi riskler ortaya çıkar. Uçtan uca müşteri yolculuğunun tüm evrelerinde başarılı bir iletişim ve deneyim için omnichannel pazarlama markalar için günümüzün olmazsa olmazı haline gelmiştir, çünkü son kullanıcılar artık markalara anlık mesajlaşma platformları, sosyal medya, e-posta, SMS gibi sayısız kanaldan 7/24 ulaşabilmektedir.

Omnichannel Pazarlamanın Faydaları Nelerdir?

Omnichannel pazarlamanın en önemli faydalarının başında müşteri deneyimlerini bütünleşik ve süreğen hale getirmesi gelmektedir. Omnichannel pazarlama müşteri serüveninde müşteri hangi noktada olursa olsun doğru öneri, bilgi ve bildirim geri dönüşü sağlamaktadır. Örneğin bir sorunu çözerken bir kanalda kaldığı A noktasının devamını başka bir kanaldan sürdürebilmektedir. Omnichannel pazarlama stratejisini uygulanmadığı durumlarda müşteri her yeni kanal deneyiminde derdini tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmakta, bu durum da müşteri kaybına dahi yol açacak sorunlar oluşturmaktadır. Omnichannel pazarlama ayrıca kullanılan kanalların verimliliğini de artırmaktadır. Ayrıca pazarlama otomasyonu ile bütünleştirilerek daha etkin sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Örneğin üyeliğini yenileme zamanı gelen müşteriye önce e-posta, sonra SMS en son olarak çağrı merkezi ile ulaşmayı bir otomasyon kurgusu ile gerçekleştirebilirsiniz. Böylece omnichannel stratejisi otomasyonla bütünleştirilerek marka için daha verimli sonuçlar alınması sağlanmaktadır.

Neden Omnichannel Pazarlamayı Tercih Etmeliyiz?

Günümüzde teknoloji kullanımı olarak markaları bile geçmiş olan tüketicileri mutlu etmek için omnichannel pazarlamayı tercih etmeliyiz, zira son kullanıcılar artık sayısız dijital kanaldan 7/24 markalara ulaşabilmektedir. Bu iletişimleri çeşitli kanallarda uyumlu hale getirmek, tekil marka deneyimi yaratmak ve müşterilerin hızına yetişmek için en uygun model omnichannel pazarlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Omnichannel pazarlama varolan pazarlama kanallarının orkestrasyonunu da sağlar. Böylece uçtan uca tek bir marka deneyimi müşteriyle buluşur. Müşteri marka ile olan etkileşiminin herhangi bir anında en doğru bilgiye, en doğru anda ve en doğru kanaldan ulaşır. Omnichannel pazarlamanın temelinde de bu felsefe yatmaktadır: En doğru bilgi ya da teklifi en doğru anda en doğru kanaldan müşterinin tercih ettiği şekilde ulaştırmak.

SmartMessage tüm veri kaynaklarından, kanallardan ve cihazlardan topladığı veriler ve sinyaller ile tek ve bütünleşik bir müşteri profili oluşturabilen bir omnichannel pazarlama platformudur. Sahip olduğu teknolojik yetkinlikler sayesinde SmartMessage, hedef kitlenizi bireyler olarak doğru şekilde anlayıp yorumlamanıza ve iletişiminizi bu doğrultuda optimize etmenize olanak tanıyarak stratejik ve etkili pazarlama kararları almanızı kolaylaştırır.

CAMPAIGN MANAGER

Tüm kanallardan etkin İletişim sağlayın

Campaign Manager, dijital bildirim ve kampanyalarınızın verimini artırır. İçerdiği sürükle bırak editor sayesinde mesajlarınızı görsel olarak da etkileyici hale getirebilirsiniz.

Consent Management Capabilities

AUDIENCE MANAGER

Her müşteri için bütünleştirilmiş
profil oluşturun

SmartMessage tüm kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek her müşteri için bütünleştirilmiş profil oluşturmanıza olanak tanır. Her müşteri için pazarlama hareketlerini, kampanyaları ve işlemleri tekil profilde toplar. Konsolide edilmiş veri süreğen 360° Tekil Müşteri Görünümü elde etmenizi sağlar.

CONTENT BUILDER

Mesajlarınızı özelleştirilebilir
şablonlarla oluşturun

Content Builder, kullandığınız tüm kanallara yönelik pazarlama içeriklerine hakim olmanızı sağlar. Sürükle bırak editörümüzü kullanarak e-posta, mobil, reklam ve daha fazlası için etkin bir şekilde içerik oluşturun.

Referans - TOTAL

JOURNEY BUILDER

Kişiselleştirilmiş müşteri
yolculukları oluşturun

SmartMessage Journey Builder, kolay kullanılan sürükle bırak editörümüzle özelleştirilmiş omni-channel müşteri yolculukları oluşturmanızı sağlar. Tüm temas noktalarını birleştirin ve müşterilerinizi uçtan uca memnun edecek dijital deneyim başarısına ulaşın.

DYNAMICS NATIVE ADD-ON

SmartMessage +
Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics CRM için
Pazarlama Otomasyonu

Campaign Manager
Referans - Continental

BOT BUILDER

Bot aracılığıyla müşterilerle olan
etkileşiminizi artırın

SmartMessage Bot Builder, tutarlı ve Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, Telegram, Slack, SMS ve Webchat için de kolayca tekrarlanabilir chatbot deneyimleri yaşatabilmeniz için size grafik bazlı diyalog oluşturucu sunuyor.

TEMEL FAYDALAR

Pazarlama verimliliğinizi artırın ve kanal iletişimlerinizi optimize edin

Bilgi tutarsızlıklarını ortadan kaldırın

Tüm sistemlerinizden akan müşteri verilerini birleştirin. Müşterilerinizin kanallar ve aygıtlar arası aktivitelerine hakim olun. Bu bilgileri tüm müşteri temas noktalarında kitlenize daha iyi ve kesintisiz hizmet sunmak için kullanın.

Müşterilerle bağınızı güçlendirin

Müşterileriniz kullandığınız kanallardan daha önemlidir. Müşterilerinizin istediği yer ve zamanlarda etkin çapraz kanal kampanyaları oluşturacak veri verimliliğine sahip olun.

Daha fazla değil, daha verimli çalışın

Gerçek zamanlı olarak tüm kanallar arası performans metriklerinizi bir bakışta izleyin. Kampanyaları, mesajları ve teklifleri optimize edecek iç görüleri kullanın. Daha az eforla daha iyi sonuçlar elde edin.

Bilgi tutarsızlıklarını ortadan kaldırın

Tüm sistemlerinizden akan müşteri verilerini birleştirin. Müşterilerinizin kanallar ve aygıtlar arası aktivitelerine hakim olun. Bu bilgileri tüm müşteri temas noktalarında kitlenize daha iyi ve kesintisiz hizmet sunmak için kullanın.

Müşterilerle bağınızı güçlendirin

Müşterileriniz kullandığınız kanallardan daha önemlidir. Müşterilerinizin istediği yer ve zamanlarda etkin çapraz kanal kampanyaları oluşturacak veri verimliliğine sahip olun.

Daha fazla değil, daha verimli çalışın

Gerçek zamanlı olarak tüm kanallar arası performans metriklerinizi bir bakışta izleyin. Kampanyaları, mesajları ve teklifleri optimize edecek iç görüleri kullanın. Daha az eforla daha iyi sonuçlar elde edin.

SmartMessage ile
iş veriminizi nasıl
artıracağınızı size anlatalım.

+90 850 221 39 00

SmartMessage ile iş veriminizi nasıl artıracağınızı size anlatalım.

+90 850 221 39 00