SmartMessage

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

 

SmartMessage olarak birbiriyle ilişkili deneyimler sunarak, yeni kanallar ekleyerek pazarlama ve iletişim stratejilerini geliştirerek dünyanın önde gelen kuruluşlarına, değişen iş ortamlarına ve müşteri beklentilerine yanıt olması için dönüşüm süreçlerinde etkin olarak yer almak vizyonu ışığında oluşturduğumuz sürekli iyileştirme ilkesini temel alan “Entegre Yönetim Sistemi” politikamız aşağıda ifade edilmiştir:

 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında;

 

  • Faaliyetlerimizde ISO 9001 standardının şartlarına uymayı,
  • Faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeyi,
  • Müşterilerimiz ve paydaşlarımız için katma değeri sürekli arttırmayı,
  • Hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini için etkili iletişim tekniklerini kullanarak verimli çalışmayı,

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Yönetim Sistemi kapsamında;

 

  • Faaliyetlerimizde ISO 27001 ve ISO 27701 standartlarının şartlarına uymayı,
  • Bilginin ve kişisel verinin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde, bilgiyi ve kişisel veriyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı,
  • Bilgi güvenliği ve gizlilik ile ilgili yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Bilgi güvenliğini ve gizliliğini sağlamak amacı ile belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerekli kaynağı sağlamayı,

Sektörümüzde müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda kurulum, özelleştirme hizmetleri, dijital hizmetler, destek hizmetleri ve ulaşılabilirlik alanlarında çözümler geliştirerek bu çözümleri müşteri ihtiyacına göre özelleştirip sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

 

Tüm çalışanlarımızın, Entegre Yönetim Sistemi Politikamız çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek SmartMessage hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaklarına olan inancım tamdır.

Oğuz Küçükbarak

CEO