Anasayfa »  SmartMessage Entegre Yönetim Sistemi Politikası

ODC İş Çözümleri Danışmanlık Tic. A.Ş.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ODC İş Çözümleri Danışmanlık Tic. A.Ş. olarak birbiriyle ilişkili deneyimler sunarak, yeni kanallar ekleyerek pazarlama ve iletişim stratejilerini geliştirerek dünyanın önde gelen kuruluşlarına, değişen iş ortamlarına ve müşteri beklentilerine yanıt olması için dönüşüm süreçlerinde etkin olarak yer almak vizyonu ışığında oluşturduğumuz “Entegre Yönetim Sistemi” politikamız aşağıda ifade edilmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında;

  • Faaliyetlerimizde ISO 9001 standardının şartlarına uymayı,
  • Faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeyi,
  • Müşterilerimiz ve paydaşlarımız için katma değeri sürekli arttırmayı,
  • Hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini için etkili iletişim tekniklerini kullanarak verimli çalışmayı,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;

  • Faaliyetlerimizde ISO 27001 standardının şartlarına uymayı,
  • Bilginin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde, bilgiyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerekli kaynağı sağlamayı;

Sektörümüzde müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda kurulum, özelleştirme hizmetleri, dijital hizmetler, destek hizmetleri ve ulaşılabilirlik alanlarında çözümler geliştirerek bu çözümleri müşteri ihtiyacına göre özelleştirip sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Tüm çalışanlarımızın, Entegre Yönetim Sistemi Politikamız çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek ODC İş Çözümleri Danışmanlık Tic. A.Ş. hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaklarına olan inancım tamdır.

 

Oğuz Küçükbarak

CEO