Home » Data Protection Policy

ODC İŞ ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TIẾT LỘ ĐẠO LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU THỖ NHĨ KỲ

ODC İş Çözümleri Danışmanlık Ticaret A.Ş. thực hiện các biện pháp bảo mật cao nhất có thể để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, lưu trữ và chia sẻ một cách hợp pháp và để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
Mục đích của chúng tôi là thông báo cho bạn một cách minh bạch nhất về các hình thức thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích xử lý, người được chia sẻ, nguyên nhân pháp lý và quyền của bạn căn cứ theo điều 10 của Đạo luật bảo vệ dữ liệu Thổ Nhĩ Kỳ số 6698 và phù hợp với sự hài lòng của bạn.

 

a) Bộ kiểm soát dữ liệu
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và có thể được xử lý bởi ODC İş Çözümleri Danışmanlık Ticaret A.Ş. (“CÔNG TY”) trong phạm vi được mô tả bên dưới tuân theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu Thổ Nhĩ Kỳ số 6698 (“Đạo luật số 6698”).

b) Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
CÔNG TY sẽ thu thập dữ liệu cá nhân trong các danh mục như thông tin nhận dạng, thông tin liên lạc, thông tin khách hàng, thông tin giao dịch của khách hàng, thông tin bảo mật giao dịch, hành động pháp lý, thông tin tuân thủ, thông tin tiếp thị và bán hàng từ các bên như khách hàng hiện tại, nhân viên, khách hàng tiềm năng, nhân viên ứng cử, đối tác kinh doanh và nhà cung cấp.
Dữ liệu cá nhân đã được thu thập của bạn sẽ được xử lý trong các điều kiện và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu trong điều 5 và 6 của Đạo luật số 6698; – Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của CÔNG TY, hoàn thành nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn, phát hành hồ sơ và tài liệu, tuân thủ việc lưu trữ thông tin, báo cáo, tiết lộ, thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật địa phương và quốc tế,
– Cung cấp quảng cáo, chiến dịch, lợi thế và những lợi ích cụ thể khác dành riêng cho bạn trong hoạt động bán hàng và tiếp thị được thực hiện để tăng chất lượng dịch vụ và sản phẩm,
– Giao tiếp để chuyển tiếp thông tin cần thiết cho bạn về các yêu cầu xử lý thông tin, cấu trúc hệ thống, sự cần thiết của các dịch vụ hỗ trợ xử lý thông tin đã nhận, các dịch vụ và sản phẩm này,
– Thực hiện đo lường lưu lượng cho các hoạt động bán hàng và tiếp thị, phân tích thống kê, phân đoạn / lập hồ sơ và các hoạt động CRM,
– Đánh giá và tăng mức độ hài lòng của khách hàng, thực hiện quản lý khiếu nại, tiếp nhận ý kiến và đề xuất của bạn về các dịch vụ và sản phẩm mới, tiếp nhận thông báo về lỗi hệ thống của bạn, cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ, khiếu nại và yêu cầu của bạn,
– Nhận đơn đặt hàng của bạn, thực hiện các giao dịch thanh toán, cung cấp hợp tác hậu cần với bên thứ 3 và vận chuyển sản phẩm, đề xuất các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, quảng cáo và tiếp thị online, quản lý danh mục khách hàng, đánh giá và phát triển chất lượng dịch vụ, giao tiếp, tối ưu hóa, kiểm toán, quản lý và kiểm soát rủi ro, thúc đẩy, phân tích, xác định lĩnh vực quan tâm, cho điểm, lập hồ sơ, tiếp thị, bán hàng, quảng cáo, truyền thông
– So sánh các sản phẩm và/ hoặc các dịch vụ được cung cấp, các hoạt động sản phẩm mô hình hóa, hiện có hoặc mới và / hoặc cải tiến, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong mọi sản phẩm và dịch vụ sẽ được giới thiệu với bạn dựa trên luật pháp và các luật hiện hành quy định các hoạt động được viết trong các bài báo liên quan đến CÔNG TY tùy thuộc vào sự tiết lộ của bạn cho CÔNG TY,
– Tuân thủ các nghĩa vụ lưu trữ thông tin, báo cáo, thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, thực hiện các yêu cầu của hợp đồng và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý mà CÔNG TY phải chịu đối với việc sử dụng các dịch vụ này,
– Nhằm mục đích xác định và thực hiện các chiến lược thương mại và kinh doanh của CÔNG TY; quản lý các hoạt động tài chính do CÔNG TY thực hiện, giao tiếp, nghiên cứu thị trường và các hoạt động trách nhiệm xã hội, hoạt động mua hàng (nhu cầu, đề xuất, đánh giá, đặt hàng, lập ngân sách, hợp đồng), hoạt động quản lý và ứng dụng hệ thống nội bộ, hoạt động pháp lý,
– Xem xét, đánh giá và trả lời các yêu cầu từ các cơ quan chính thức hoặc từ bạn,

c) Những dữ liệu cá nhân đã được xử lý được chuyển giao cho những ai và với mục đích gì.

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập; chỉ dành cho các mục tiêu nêu trên; có thể được chuyển đổi trong khuôn khổ các điều kiện và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu trong điều 8 và 9 của Đạo luật số 6698, thành:
– Các đối tác kinh doanh, cổ đông, công ty con của CÔNG TY,
– Những cá nhân hoặc tổ chức được cấp phép bởi Luật Quản Lý Thuế, Luật Tổ chức An sinh Xã hội, Tòa Kiểm Toán, Luật Phòng-Chống Hành Vi Rửa Tiền Phạm Pháp, Luật Phòng-Chống Rửa Tiền, Bộ Luật Thương Mại Thỗ Nhĩ Kỳ, Bộ Luật Nghĩa Vụ và các quy định pháp luật khác,
– Các cơ quan và tổ chức chính quyền được ủy quyền hợp pháp, cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp,
– Các công ty và công ty con nước ngoài,
– Các cá nhân thực sự hoặc pháp nhân mà chúng tôi thu mua dịch vụ để so sánh, phân tích, đánh giá, quảng cáo và đạt được các hoàn thành nêu trên, các cơ quan và tổ chức đối tác chương trình, các tổ chức được chúng tôi ký hợp đồng về việc gửi tin nhắn đến các khách hàng, các công ty vận chuyển hàng hóa giao các đơn hàng mà bạn đã đặt.

 

d) Phương pháp và lý do pháp lý để thu thập dữ liệu cá nhân
Dữ liệu cá nhân của bạn được CÔNG TY thu thập cho các mục đích nêu trên trong khuôn khổ pháp luật và cho mục đích thực thi hợp đồng thông qua Trụ sở chính của CÔNG TY, áp dụng trên những trang web đã được đăng ký, các tổ chức khác mà chúng tôi cung cấp / thu mua dịch vụ hỗ trợ, các cá nhân thật và / hoặc pháp nhân tham gia giao dịch dưới mọi hình thức pháp luật hoặc theo hợp đồng, trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, trung tâm chăm sóc khách hàng, tài khoản mạng xã hội, trên phương tiện truyền thông bằng lời nói, văn bản hoặc phương tiện điện tử và các kênh khác được thiết kế / có khả năng được tạo ra trong tương lai;

e) Quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân ở mục 11 của Đạo luật số 6698

Với vai trò chủ thể dữ liệu cá nhân, nếu bạn gửi yêu cầu về quyền của mình thông qua các phương pháp được nêu dưới đây, CÔNG TY sẽ xử lý yêu cầu sớm nhất có thể hoặc chậm nhất là trong vòng 30 ngày tùy theo mục đích của đơn yêu cầu. Không tính phí sẽ được áp dụng lên đến mười trang trong phần trả lời được đưa ra. Khi vượt qua 10 trang, mỗi trang sẽ được tính phí xử lý là 1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu phản hồi được đưa ra dưới dạng phương tiện ghi âm như CD hoặc bộ nhớ flash, chi phí mà công ty chúng tôi yêu cầu sẽ không vượt quá chi phí cho bản ghi âm.

Trong bối cảnh này, chủ thể dữ liệu cá nhân có quyền:
• Tìm hiểu xem dữ liệu cá nhân có được xử lý hay không,
• Yêu cầu thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ nếu dữ liệu đó đã được xử lý,
• Tìm hiểu mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân và liệu nó có được sử dụng cho mục đích dự định hay không,
• Biết về các bên thứ ba mà dữ liệu cá nhân được chuyển giao trong hoặc ngoài nước,
• Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong trường hợp chúng chưa được xử lý hoàn toàn hoặc không chính xác và yêu cầu thông báo giao dịch được thực hiện trong phạm vi này cho các bên thứ ba mà dữ liệu cá nhân được chuyển đến,
• Yêu cầu xóa bỏ hoặc tiêu hủy dữ liệu cá nhân nếu lý do xử lý đã bị loại bỏ mặc dù chúng đã được xử lý theo Đạo luật số 6698 và các quy định pháp luật hiện hành khác và yêu cầu thông báo giao dịch được thực thi trong phạm vi này cho các bên thứ ba mà dữ liệu đã được chuyển hoá,
• Phản đối bất kỳ hậu quả nào phát sinh gây tổn hại tới cá nhân bằng cách phân tích dữ liệu đã xử lý độc quyền thông qua các phương tiện tự động,
• Yêu cầu bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc xử lý dữ liệu cá nhân bất hợp pháp.
Theo quy định tại khoản 1 điều 13 của Đạo luật số 6698 và Thông báo về thủ tục và nguyên tắc áp dụng cho người kiểm soát dữ liệu số 30356, ngày 10.03.2018, bạn có thể gửi yêu cầu thực hiện các quyền của mình đã đề cập ở trên, bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và bằng văn bản hoặc bằng địa chỉ thư điện tử (KEP) đã đăng ký, chữ ký điện tử an toàn, chữ ký di động hoặc địa chỉ thư điện tử đã được thông báo trước đó cho CÔNG TY và được đăng ký trong hệ thống của chúng tôi. Chỉ thông tin về người nộp đơn sẽ được cung cấp trong các ứng dụng và sẽ không bao gồm thông tin về các thành viên khác trong gia đình và các bên thứ ba. CÔNG TY có quyền xác minh danh tính của bạn trước khi phản hồi.

 

Đơn của bạn phải bao gồm:

a) Họ tên của bạn (Nếu đơn này viết bằng tay, xin hãy kèm theo chữ ký),

b) Số ID Thổ Nhĩ Kỳ của bạn đối với công dân của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu bạn là người nước ngoài, hãy kèm theo quốc tịch, số hộ chiếu hoặc số chứng minh thư của bạn, nếu có,

c) Địa chỉ nơi cư trú hoặc địa chỉ kinh doanh của bạn để thuận tiện cho việc thông báo,

d) Địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và số fax của bạn (nếu có) cho mục đích thông báo,

e) Yêu cầu của bạn,

và các thông tin, tài liệu liên quan đến chủ đề đó (nếu có). Cần được đính kèm trong đơn đăng ký.

Bạn có thể viết mẫu đơn văn bản bằng cách đính kèm các tài liệu cần thiết trong vai trò nhà kiểm soát dữ liệu và gửi chúng đến địa chỉ của Công ty chúng tôi tại Rüzgarlıbahçe, Kavacık Ticaret Merkezi, Kavak Sk. no:18 D:B Blok Kat:3, 34805 Beykoz/İstanbul. Truy cập bản đơn mẫu tại đây.

Bạn có thể gửi mẫu đơn thông qua email đến địa chỉ kvkk@smartmessage.com. Bạn có thể gửi đơn đăng ký của mình thông qua KEP tới địa chỉ KEP của chúng tôi odciscozumleri@hs02.kep.tr KEP

Theo bản chất yêu cầu của bạn, thông tin và tài liệu cần thiết để xác minh danh tính phải được gửi cho chúng tôi một cách hoàn chỉnh và chính xác. Trong trường hợp thông tin và tài liệu được yêu cầu không được cung cấp hợp lệ, có thể sẽ xảy ra vấn đề trong việc tiến hành điều tra để CÔNG TY thực hiện theo yêu cầu của bạn. Trong trường hợp đó, CÔNG TY tuyên bố duy trì quyền lợi theo pháp luật. Vì lý do này, yêu cầu đăng ký của bạn phải được gửi đi một cách đầy đủ và phải được đính kèm các thông tin, tài liệu được yêu cầu dựa trên yêu cầu của bạn.